Michajl

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku i nyní i vždycky až na věky věků. Michajl. Amen.
Plemeno zmijí jako dlouho ještě budete škodit sobě navzájem lpěním na světských zákonech? Jak dlouho ještě budete pokračovat ve službě pokušiteli a tím ponižovat své bližní? Hle, Beránek, poslaný od Otce zemřel za vaše viny, svou smrtí na kříži vás vykoupil z otroctví hříchu a naplnil tak slova Zákona a proroků. Možná se přizpůsobíte slovům Michajla, ale vaše těla nebudou nikdy tak ohebná, aby se přizpůsobila Božímu hněvu. Myslíte si, že váš jed je dost silný, ale i kdyby byl silnější než ostatní, až stanete před trůnem Beránka, nebude vám k ničemu.
Neboť nebe, země i michajl pominou. Ale Kristova slova nepominou.

Ten kdo tato Kristova slova slyší a plní je, bude podoben muži rozvážnému, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší Kristova slova a neplní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a ten padl. A ten kdo tato Kristova slova slyší, ale vymýšlí hlouposti, bude podoben Michajlovi, který postavil svůj dům na písku. A tu opět spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl a svým pádem završil i úděl domu toho adaptivisty. Ty domy spadnou a jejich zkáza bude veliká.